Optrekkend vocht

*Wat is optrekkend vocht?

1.Vocht wat door de zuigkracht van de wand vanuit de fundering middels de capillaire poriėn in het beton of metselwerk naar hoger gelegen delen wordt getrans-porteerd. Met het watertransport worden opgeloste zouten
meegenomen die na het verdampen van het water in het beton of metselerk achterblijven en schade kunnen veroor-zaken aan pleisterwerk of stuclagen.

2.Grondwater. Bij poreuze wanden vindt bij kelders onder het grondwaterniveau vochttransport plaats van de buitenzijde naar de binnenzijde van de kelderwand.

3.Condensvocht. Een hoge luchtvochtigheid in een kelderruimte, in combinatie met een koud oppervlak geeft condensvorming op het oppervlak. Het aanbrengen van isolatie voorkomt dit probleem.

4.Hygroscopisch vocht. Door de hygroscopische eigenschappen van de in het oppervlak aanwezige zouten, wordt vocht vanuit de ruimte aangetrokken en vastge-houden.Een kelder kan dus op vele manieren gaan ,,lekken

*Wat zijn de gevolgen ?

“Vocht komt overal”,deze uitspraak is helaas waar. Het optrekkende vocht wordtdoor de stenen in uw muur opgenomen en getransporteerd naar boven. Omdat hetvocht telkens maar weer van onder naar boven word getransporteerd door uw muur,kan
er ook steeds meer vocht bijkomen, het proces blijft zich herhalen. Dit kanonaangename duurzame ge-volgen hebben voor o.a. rottende balken, bol staan vanhouten vloeren, betonrot, loslaten van stucwerk en behang, maar ook zwarteplekke 
backlinks kopen