Bestrijd de schade van vocht in kelder of woning | Kruipruimtes

Uitleg kruipruimte

De kruipruimte is de ruimte tussen de bouwgrond en de begane grond vloer. Deze ruimte zorgt voor afvoer naar buiten van waterdamp en bodemgassen zoals radongas. In de kruipruimte zijn tevens de water- en afvoerleidingen ondergebracht. Door overmatig vocht in de kruipruimte, kunnen diverse problemen ontstaan zoals zwam,aantas ting (houtrot) in de begane grondvloer. Een droge kruipruimte betekent het behoud van de constructie en energie besparing door goede isolatiewaarden.

Vocht in kruipruimte

Vochtproblemen in ruimten onder het huis kunnen verschillende oorzaken hebben, zoals een te hoge grondwaterstand, binnendringend regenwater, onvoldoende ventilatie en lekkages. Aanwijzingen voor een te vochtige kruipruimte zijn (behalve zichtbaar water): vocht tegen de onderzijde van het kruipluik, vocht en schimmel in de meterkast, in aanrechtkastjes, bij plinten enzovoort. Bij het verhelpen van vochtproblemen raden wij u aan deskundig advies in te winnen. Schakel voor de uitvoering van het werk, GILA Vochtbestrijding in.